Twee windmolens t.b.v. biogasinstallatie in Cambodja (2011)

In Cambodja is in 2006 een start gemaakt met het zogenaamde National Biodigester Programme. Kleinschalige biogasinstallaties geven 17.500 boerenfamilies de beschikking over biogas en organische mest. Het programma krijgt ondersteuning van de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De boerenfamilies betalen zelf het grootste deel van de investering voor deze installaties.

De bouw en het onderhoud van de kleinschalige biogasinstallaties staan onder strikt toezicht om de kwaliteit te handhaven. De installaties met een gemiddelde grootte van 6 m3 draaien op dierlijke mest van koeien en varkens. De families gebruiken het gas om te koken en sparen daarmee veel brandhout en houtskool uit. Koken op biogas is bovendien gezonder en sneller. De vergiste mest is een prima organische meststof voor het telen van groente en rijst. Ook reduceert de biogasinstallatie de uitstoot van broeikasgassen.

Veel mensen in Cambodja hebben geen beschikking over gas en stroom. Vooral op het platteland is er een tekort aan energie. Zo gebruiken de boerenfamilies petroleum voor verlichting en brandhout om te koken. Het gebruik van brandhout heeft allerlei nadelen. Brandhout is niet efficiënt, leidt tot ernstige ontbossing en is slecht voor de gezondheid. Vooral vrouwen en kinderen zijn veel tijd kwijt met het verzamelen van hout. En het zijn ook de vrouwen en kinderen die veel rook inademen tijdens het koken op open vuur. Dit is slecht voor longen en luchtwegen en tast op termijn de gezondheid aan.

Biogasinstallaties
Een eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin beschikt over minimaal twee stuks vee of vier varkens. Vaak worden ook de toiletten hierop aangesloten. Een dergelijke installatie levert voldoende gas voor een kooktoestel en een lamp. Biogas is bij uitstek duurzaam te noemen. De installaties worden gemaakt van duurzame materialen zoals hout en beton. De bouw wordt verzorgd door lokaal getrainde technici.

De aanschaf van een installatie, zo’n 300 tot 400 euro, wordt binnen enkele jaren terugverdiend door besparingen op de kosten van brandhout en petroleum. Het restproduct, organische mest, is bovendien een zeer waardevolle meststof in de landbouw. Koken op biogas kent verder geen luchtverontreiniging in tegenstelling tot koken op gesprokkeld brandhout.


Uit een verslag uit 2012:

Met de schenking van 2011 ten bedrage van € 821,- heeft Meerwind twee biogasinstallaties in Cambodja kunnen realiseren.

In het National Biogester Programme in Cambodja werden deze installaties door het HIVOS Klimaatfonds in samenwerking met de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Cambodjaanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij aangelegd.

HIVOS liet weten dat het programma sinds 2006 17.500 installaties heeft gerealiseerd.
Onze bijdrage mag dan niet zo groot lijken, niettemin hebben onze twee windmolens ervoor gezorgd dat twee boerenfamilies in Cambodja met twee stuks vee of vier varkens nu de beschikking hebben over voldoende biogas om een kooktoestel en een lamp te laten branden. Dat bespaart brandhout en petroleum en bovendien levert de reststof een waardevolle organische mest op. Uit de besparing wordt de installatie in een paar jaar terugverdiend.

Winnaar van de Energy for Life Best Practise Award 2011

Het is aardig om te weten dat het National Biogester Programme bovenstaande prijs (€ 1000,-) heeft gewonnen van de Energy for Life organisatie, die tot doel heeft geïnteresseerden èn het grote publiek ervan te overtuigen dat het stimuleren van hernieuwbare energie een investering is in de toekomst van Europa en de ontwikkelingslanden.

 


Derde Wereld Projecten

↑ Top