Bouw

Meerwind bouwde in het voorjaar van 2013 twee nieuwe windmolens: één ter vervanging van de 'oude' Polderjongen en een tweede identieke turbine, later Pionier genoemd.
Door de Gemeente Haarlemmermeer was voor de nieuwe Polderjongen op 1 maart 2010 de bouwvergunning afgegeven. Op basis van deze vergunning was het mogelijk om een Enercon E70-2,3 MW turbine te realiseren met een masthoogte van 57,75 m en tiphoogte van 93 m. Tevens is uit een andere vergunning de mogelijkheid geboden om een tweede turbine, identiek aan de Polderjongen te bouwen, later Pionier gedoopt.

De grond waarop de nieuwe Polderjongen staat is eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat had aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de vervanging van de bestaande turbine.

De Pionier is gebouwd vlakbij de Polderjongen, aan de overkant van de A4, op grond van familie Wink.

Voor het (technische) projectmanagement was een projectgroep ingesteld en een technisch projectleider aangesteld. De projectgroep bestond uit leden van de vereniging die beschikken over expertise op het gebied van projectmanagement en op bouwkundig, technisch en financieel terrein. De projectgroep legde verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.

Hieronder een fotoreportage van de bouw van de twee molens, vanaf het grondwerk tot aan de oplevering.

Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Meerwind. Wilt u ons fotomateriaal gebruiken, neem dan contact op met onze voorzitter.

 

 

↑ Top