PR-Commissie

Bevorderen groei ledenaantal

Meerwind heeft bijna 1000 leden. Doelstelling is groei van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen.
Een hoog ledental maakt ons een serieuze gesprekspartner op regionaal niveau in de diverse discussies rondom duurzame energie en windenergie in het bijzonder.
Het streven is zoveel mogelijk leden daadwerkelijk te laten participeren in één van onze bestaande molens of in onze participaties in windparken van derden.

Verhogen communicatiemogelijkheden met leden en niet-leden

Vanuit het verleden is er voor de meeste leden doorgaans één actief communicatiemoment per jaar geweest, namelijk de jaarlijkse nieuwsbrief en daarop volgend de mogelijkheid de Algemene Ledenvergadering bij te wonen waarbij op die avond ook sprekers worden uitgenodigd over diverse onderwerpen..
C
De PR-commissie onderhoudt de website, plaatst nieuwsberichten en beheert de Twitter- en Facebook accounts van Meerwind.
Twee webmasters hebben het beheer van de website onder zich.

Naamsbekendheid Meerwind
Onze ambitie is dat alle inwoners in de Haarlemmermeer Meerwind kennen en weten waar onze vereniging voor staat.
Meerwind tracht op meest regionale, relevante beurzen aangaande duurzaamheid en energie aanwezig te zijn. Dit beperkt zich momenteel tot 2x per jaar, waarbij wij met een compleet aangeklede stand onze vereniging representeren. De PR-commissie beheert deze stand.

Doelstellingen hierin zijn het vergroten van de naamsbekendheid, het werven van nieuwe leden en het verschaffen van heldere en ongekleurde informatie over duurzaamheid in het algemeen en windenergie in het bijzonder.

De commissie verzorgt ook de publicatie en jurering van de sponsoractie Wind in de Rug. Meerwind steunt hiermee ieder jaar lokale initiatieven met een duurzaam en sociaal karakter.


Andere Commissies

> Technisch Beheer Commissie

> Commissie Derde Wereld Projecten

Beheer drukwerk
Al het benodigde promotionele drukwerk (folders, kaarten, kleding, banners, etc), wordt door de PR-commissie samengesteld. Ook fotomateriaal voor publicaties wordt door de commissie gemaakt en beheerd.

Overig
Eerste aanspreekpunt voor persberichten en overige media-uitingen is Neeltje van Haaren-van den Broek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Oproep!

De PR-commissie komt momenteel handen te kort.
Onze doelstelling is onder meer om vaker actief nieuwsberichten naar buiten te brengen en meer aanwezig te zijn op de social-media.
Wij zoeken 2 à 3 enthousiaste personen die hier een rol in willen spelen en mogelijk de leiding willen nemen, dit in overleg met het bestuur. Deze rol kan ook beperkt zijn tot praktische hand-en-spandiensten, of de bemensing van een Meerwind-stand. Wij merken dat er steeds vaker een verzoek wordt gedaan voor onze aanwezigheid of inbreng in een evenement, maar dat wij dit niet kunnen honoreren door een tekort aan mensen.
Bevlogen, enthousiaste meedenkers en schrijvers die actief naar buiten willen en kunnen treden om het gedachtegoed van Meerwind te promoten, zijn meer dan welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Lex Mooiweer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 023 - 743 6968

 

↑ Top