Partners

Greenchoice heeft geruime tijd alle opgewekte strooom van de Meerwind-molens afgenomen.
Bij het aflopen van het afnamecontract op 1 mei 2018 zijn de Polderjongen en Pionier naar een andere afnemer overgegaan. Vanaf dat moment neemt Greenchoice enkel nog de stroom af van de Meermin: de windmolen waarmee het voor Meerwind allemaal begon, en die in 2004 de eerste leverancier voor Greenchoice werd.

 Vandebron neemt sinds 2018 de duurzaam opgewekte stroom af van de Polderjongen en de Pionier.


Het Centrum Voor Duurzaamheid in de Haarlemmermeer (NMCX) en Meerwind werken nauw samen waar het gaat om voorlichting en projecten op het gebied van duurzame energie. Met name projecten waarbij jeugd op scholen iets met windenergie of andere duurzame energieopwekking doen ondersteunen wij met geld en in natura. Dat kunnen zijn lessen verzorgd door een specialist of een bezoek aan onze windturbines. Het NMCX heeft als doelstelling 'Advies en educatie over energie, afval, water en natuur'.

REScoopNL is de koepelorganisatie van alle windcoöperaties in Nederland. Ze is in 2014 opgericht en heeft tot doel onderling kennis uit te wisselen en elkaar te helpen op terrein van kennis, kunde en financiën. Meerwind participeert daarin actief. 'Meerwind bouwt samen met De Windvogel' voor en met de jonge windcoöperatie Zuidenwind een nieuwe windturbine van 2,35 MW in Neer, Limburg. Samenwerken loont!

  ODE Decentraal is in 2015 ontstaan door fusie van de de Organisatie voor Duurzame Energie met e-Decentraal. De gecombineerde organisatie behartigt de belangen van burgers en coöperaties die zich inzetten voor meer duurzame energie in Nederland. Website www.duurzameenergie.org

 

↑ Top