Windpark Neer

Hoewel Meerwind vanuit de oorsprong haar wortels diep in de Haarlemmermeerse polderklei heeft, stopt onze betrokkenheid bij een duurzamere samenleving niet bij onze ringvaart.

Hiervan getuigt onze steun aan energieprojecten in ontwikkelingslanden, maar wij voelden ons ook aangesproken toen een windenergievereniging uit het zuiden des lands een beroep deed op onze opgedane kennis v.w.b. het in eigen beheer realiseren van windturbines.

De cooperatie Zuidenwind heeft de vergunning om een vijfde windturbine te mogen plaatsen in Windpark Neer (Limburg).

Samen met zustercooperatie De Windvogel is financiële en bestuurshulp ingebracht in de relatief bescheiden cooperatie Zuidenwind.

Op deze manier wordt er zinnig gebruik gemaakt van de zeer specifieke kennis die door zowel de Windvogel als Meerwind is opgedaan in de complexe materie van het realiseren van een windturbine.

Voor meer informatie:

- Nieuwsbericht samenwerking Meerwind en Windvogel met Zuidenwind.

- Informatieblad 'Windmolen Neer' door Zuidenwind

 

↑ Top