Participatiereglement

Per 1 januari 2021 vervangt het Participatiereglement het Leningreglement

U zult begrijpen dat onze windmolens, zonder enige subsidie op de bouw ervan, een forse investering vergen om te realiseren.

De middelen hiervoor lenen wij uiteraard het liefst van onze leden.
Hoe oprecht duurzaam onze bancaire kredietverlener ook is, uiteindelijk betalen we de rente op onze leningen liever aan onze leden dan aan de bank.
En voor onze leden doen we er het liefst nog een schepje bovenop!

Ook onze participatie in windparken van collega-verenigingen vergt extra financiële armslag.

Meerwind heeft een participatiereglement volgens welke de leden een lening met de cooperatie Meerwind kunnen aangaan. Dit partcipatiereglement is door de leden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 4 november 2020.

Het partcipatiereglement heeft een permanent karakter, dat wil zeggen dat u op ieder moment d.m.v. een lening geld kunt inleggen of onttrekken aan de cooperatie.
Het door uw ingelegde geld wordt hiermee rechtstreeks aangewend voor de productie van duurzame energie.
Uw partcipatie in Meerwind  verschaft een financiële deelname waarmee u een extra gevoel van betrokkenheid hebt bij onze doelstellingen.
"Kijk, die molen is ook een stukje van mij!"

Vanwege het nieuwe karakter heeft wellicht vragen over het partcipatiereglement. Hierom hebben we een aantal vragen op een rijtje gezet - met antwoorden. Heeft u na het lezen alsnog dringende vragen over participatie, dan kunt u deze stellen in ons informatieformulier, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan onze penningmeester.

Het voormalige Leningreglement vindt u hier

 

 


Veelgestelde vragen over het nieuwe participatiereglement

 De leden van Meerwind hebben in de algemene ledenvergadering van 4 november 2020 besloten om het leningreglement om te zetten naar het participatiereglement.

 1. Wat is een participatie?

Een participatie is een lening aan cooperatie Meerwind met nieuwe voorwaarden. Om een duidelijk onderscheid te maken hebben we de naam ``lening`` veranderd in ``participatie`` met andere voorwaarden. De twee verschillen zijn de verhandelbaarheid en de onbepaalde looptijd.

2. Wat is er nu precies veranderd?

Er zijn twee zaken veranderd.

  • De looptijd van 15 jaar is veranderd in een onbepaalde tijd. In het oude lening reglement is terugbetaling van de lening gekoppeld aan een vaste termijn van 15 jaar. In het nieuwe participatiereglement is deze vaste termijn vervangen door een onbepaalde termijn: het lid kan zelf het moment kiezen om een verzoek tot terugbetaling in te dienen. Voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende aflossingsruimte is. De ALV stel jaarlijks een financieel plan vast waarin is aangegeven hoeveel geld Meerwind nodig heeft voor mogelijke aankomende investeringen in duurzame windmolenprojecten, wat ze met het geld gaat doen en wanneer er voldoende geld in kas is en hoeveel aflossingsruimte er is. Dit laatste bedrag is beschikbaar voor de aflossing van bestaande ledenleningen of participaties.
  • De participatie is verhandelbaar. Dit is een voorwaarde die noodzakelijk is om te voldoen aan de Wft. Ook dit is een manier om het geleende bedrag terug te krijgen, door de lening te verkopen aan een ander lid.
    Om een duidelijk onderscheid te maken met betrekking tot deze twee wijzigingen is de naam ``lening`` veranderd in ``participatie``. Het blijft echter nog steeds een lening in de gebruikelijke zijn van het woord dat het geleende bedrag terugbetaald wordt.


 3. Wat moet ik doen als ik een lening heb uitstaan bij Meerwind?

Om Meerwind verder te laten werken aan mogelijke nieuwe investeringen maakt u de overstap naar participaties. Alle leden die een lening hebben uitstaan bij Meerwind ontvangen van ons voor 15 november 2020 een verzoek om een (digitaal) akkoord te geven op de overstap naar participatie.

4. Ik heb een lening bij Meerwind, krijg ik mijn geld nu wel terug, zoals in het lening reglement staat opgenomen en wanneer krijg ik het dan terug?

Ja. U krijgt uw lening terug als u dat wilt. Uw lening wordt alleen, na uw goedkeuring, omgezet in een participatie.

  • Indien uw geen toestemming geeft of niet reageert,, blijven de voorwaarden onveranderd en krijt u uw lening na een looptijd van 15 jaar terug.
  • Indien u wel toestemming geeft, krijgt u de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer u de lening terugvraagt.  Terugbetaling zal plaatsvinden mits er voldoende aflossingsruimte is.
  • De aflossingsruimte wordt jaarlijks door de ALV in het financieel plan vastgelegd. Dus ter beoordeling in de ALV.
  • Naast het doen van terugbetaal verzoeken kunt u uw participaties ook verkopen aan een ander lid van de vereniging.

5. Wat is de looptijd van de participaties?

De looptijd is komen ter vervallen. Een participatie heeft een onbepaalde looptijd. U kunt dus zelf het moment van terugbetaling bepalen. Zie ook hiervoor 4b en 4c.

6. Hoe kan ik mijn participatie verhandelen?

Door deze aan te melden bij de vereniging via MijnMeerwind.
Leden kunnen dan kenbaar maken dat zij hun participatie willen verhandelen. Wanneer er een kopende en verkopende partij is en onderling overeenstemming is bereikt, dan leggen deze twee partijen dit schriftelijk vast. De coöperatie stelt hiervoor een formulier beschikbaar.
Beide leden ondertekenen dit formulier en sturen het ter bekrachtiging naar bestuur. Het bestuur verwerkt de verandering.
Deze verhandeling van participaties is iets tussen de leden onderling. Meerwind mag hier vanwege de Wet Financieel Toezicht niet in bemiddelen.

 7. Voor welk bedrag kan ik mijn participatie verhandelen?

Onderlinge verhandelbaarheid vindt plaats tegen nominale waarde.
Indien de leden onderling een ander prijs afspreken is dat iets tussen de leden onderling. Bij de oude leningen werden toekomstige rendementen niet ingecalculeerd.

8. Kan verhandelen alleen aan leden van Meerwind?

Verhandelen kan alleen tussen leden van Meerwind. En deze leden moeten dan een half jaar lid zijn.

9. Belastingdienst.

 Participaties en leningen worden gelijk behandeld door de fiscus in box 3.  Voor wat betreft zekerheid, aansprakelijkheid en bezitsvorm verandert er niets.

 10. Mag ik mijn participatie (door)geven aan familieleden, en is ze overerfbaar?

Ja, de participatie is inclusief het lidmaatschap overerfbaar. In het participatiereglement heet dit ``overgang op algemene titel``. Dit is wanneer de overgang in het testament of gewoon door erfrecht is geregeld. Deze overgang vergt overlegging van de bewijsstukken waaruit de overgang blijkt.
In andere gevallen kan het lidmaatschap en participatie worden doorgegeven aan familieleden. Dit heet overdracht `` onder bijzondere titel``. Dit vereist een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris van de vereniging medeondertekend dient te worden als erkenning van levering door de vereniging.

11. Loop ik financieel risico met mijn participatie?

Ja. Net als de oude lening is de participatie risicodragend. Er is geen verschil in risico tussen de oude leningen en de nieuwe participaties. De participatie is een lening een de vereniging. Het risicoprofiel van de vereniging verandert door de jaren heen en zal telkens in jaarlijkse financieringsvoorstellen worden uitgelegd aan de leden

12. Wat is het rendement van de participatie?

Het rendement van de leningen was de afgelopen jaren 5%. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

 

↑ Top