Locatie

Onze drie windmolens staan op een mooie zichtlocatie langs de A4, ter hoogte van knooppunt Burgerveen.

Op gepaste afstand tot woningen en bedrijven ondervindt zo niemand hinder van slagschaduwen of geluid.
Onze Enercon-windturbines behoren sowieso al tot de stilste op de markt.

Wij vinden dat onze molens gezien mogen worden!

Over smaak valt niet te twisten, en mooi of lelijk is een persoonlijke invulling die gerespecteerd dient te worden, maar wij achten het bovenal waardevol dat onze energieproductie zichtbaar is. Niet anoniem uit een kabel die wellicht via-via fossiel opgewekte energie transporteert, maar heel helder: hier wekken wij uw duurzame elektriciteit op!

Onze Pionier staat in een nette lijnopstelling met de molens van HVC en Boreas/Notos.
De nieuwe Polderjongen creëert met de Pionier een imposante toegangspoort voor dit windpark.

 

↑ Top