Zonne-energie project Uganda, Gulu (2019)

Het project beoogt zonnepanelen te plaatsen op de basisschool LAYIBI PARENTS NUSERY AND PRIMARY SCHOOL met de nodige aanvullende apparatuur ten behoeve van opslag (accu’s), verlichting in de klaslokalen en administratie, opladers van mobiele telefoons en schooltelevisie. De school is niet aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. Verlichting is nu met olielampen.
Met beoogde installatie wordt vermeden dat een (diesel)aggregaat wordt geplaatst. De school is een particulier initiatief maar wel erkend door de overheid (License to operate).

Direct nadat de algemene ledenvergadering Meerwind (april 2019) akkoord heeft gegeven voor dit project, kon de school de bestelling bij de lokale leverancier van Solar Now plaatsen.
Mede dankzij de persoonlijke betrokkenheid van de aanvrager en de Nederlandse connectie met Solar Now werd de realisatie direct ter hand genomen en is de installatie eind juni in gebruik genomen (zie bijgaande foto’s).

Meerwind heeft EUR 4933,25 aan het project bijgedragen.

Derde Wereld Projecten

↑ Top