Zonnestroom voor twee technische scholen Burkina Faso (2012)

(Dit was een vervolg op het project van 2010, weer in samenwerking met de stichting Gered Gereedschap)

Dit jaar is de keuze van de Meerwind commissie Duurzame energieprojecten gevallen op 2 werkplaatsprojecten van stichting Gered Gereedschap in Burkina Faso. Een vrouwenwerkplaats en een technische school die ook gehandicapten steunt en HIV/Aids voorlichting geeft. Op beide scholen kunnen studenten onder andere electromonteur worden. Ondersteuning van deze projecten geeft juist in deze school/onderwijs omgeving een groot  rendement. Elk jaar opnieuw kunnen de studenten met deze duurzame zonnestroom/LED-techniek kennis maken, en dat is ook wat Meerwind nastaat: educatie, om van onderaf de eigen ontwikkeling te stimuleren.

De Meerwind-donatie bedraagt 1.300 euro. Dankzij ondersteuning van de Wilde Ganzen kan dit bedrag waarschijnlijk met 25% verhoogt worden wat een bedrag van 1.625 euro oplevert. Hiermee worden 2 zonnestroom sets samengesteld, elk met 2 x 180Wp panelen (360 Wp, 30A laadstroom)  een 180 Ah semie-tractie accu, een 1.000 Watt 12 - 220v omvormer en LED verlichting. Deze zorgen ervoor dat op deze 2 scholen in een van de armste landen ter wereld 270  studenten kunnen kennismaken met zonnestroom. Op die manier krijgen zij de kans om na hun opleiding hierin werk te vinden.- Agir Plus Namanegbzanga; een technische school die zowel gehandicapten steunt, graansilo's construeert, en HIV/AIDS voorlichting geeft.- Association Tout pour Tous (ATTOUS) waar meisjes een opleiding tot fietsenmaker of elektromonteur kunnen volgen.

Al 15 jaar steunt Gered Gereedschap vrouwenprojecten in Burkina Faso : ‘Scholing vrouwen is voorwaarde voor verandering’ . Wat ATTOUS doet is duidelijk: Het verbeteren van de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt in Burkina Faso.

Velen van hen verlieten de opleiding met een gereedschapskist van Gered Gereedschap: de eerste investering in een nieuwe baan of eigen bedrijfje. Het project ATTOUS is een van de zeven trainingscentra in Burkina Faso waar GG op dit moment actie voor voert. 


Uit de verslagen achteraf:

Meerwind heeft met een schenking van € 1300,-  vier zonnestroomsystemen op twee technische scholen kunnen realiseren. Dankzij ondersteuning van de Wilde Ganzen is het bedrag met 25% verhoogd naar € 1625,-.

Elke school kreeg twee sets, bestaande uit een zonnepaneel met toebehoren, waaronder een accu om de opgewekte stroom op te slaan en led-verlichting die hierop kan worden aangesloten. Hierdoor maken 270 studenten kennis met zonnestroom en krijgen een betere kans om na hun opleiding werk te vinden.Beide scholen krijgen al langere tijd ondersteuning van de stichting Gered Gereedschap.

De ene school is de APNB in de hoofdstad, die diverse opleidingen, zoals kleermaken, elektrotechniek, lassen en bouwkunde aanbiedt, evenals vakken als Franse taal, wetkennis,  hygiëne en ethiek.

Feedback (maart 2013): We hebben 38 lampen geÏnstalleerd, 32 in 8 lokalen en 6 in de administratie en bibliotheek.  Ze branden elke dag 8 uur, we kunnen drie dagen zonder zon overbruggen.

Feedback (maart 2013): Het voordeel van de panelen is dat ze (zullen) blijven werken tijdens de warme periode, wanneer stroomuitval frequent en van lange duur is. Dat stoort ons erg in ons werk.


Derde Wereld Projecten

↑ Top