Zonne-energie project in Nepal (2017) 

We hebben dit jaar gekozen voor een project in Nepal van de Stichting Tamsarya.
Stichting Tamsarya ondersteunt individuen, groepen en gemeenschappen, woonachtig op het platteland in Nepal, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en algemeen welzijn.
De aanvraag betreft een zonne-energieproject voor gebouwen van de Kumari-school om de kosten van diesel te verminderen.
In Nepal is maar voor enkele uren per dag elektra beschikbaar. Als er geen elektriciteit is, dan wordt de generator aangezet. Vanwege de dieselprijs is dit kostbaar. Zonne-energie zorgt voor alternatieve duurzame energie en vermindert het gebruik van fossiele brandstof. Het gevraagde bedrag is €4000.

Naar de mening van de commissie DEOM die de aanvragen beoordeelt, is de voorgestelde installatie niet echt duurzaam. Een meer duurzame oplossing wordt aanbevolen en met dat oogmerk is overleg gevoerd met de indieners en de lokale betrokkenen. Het overleg heeft ertoe geleid dat er gekozen gaat worden voor een zonne-energie installatie met een meer duurzaam karakter. Dit betekent wel dat de bijdrage van Meerwind onvoldoende is om deze installatie volledig te realiseren. Tamsarya heeft aangegeven te onderzoeken of aanvullende financiering gevonden kan worden. Een alternatief zou kunnen zijn om de installatie gefaseerd te realiseren.

Stand van zaken voorjaar 2018

De eerste fase van het project is gerealiseerd. Dit deel van het zonne-energie-systeem is bestemd voor de Kumari-school, de keuken, het kantoor, de recreatie-hal en de boerderij.

Er moet nog een zonne-energiesysteem worden aangelegd voor het gezondheidscentrum en gastenhuis.

Derde Wereld Projecten

↑ Top