Initiatief voor een nieuw windpark
Zoals u wellicht weet heeft Meerwind zich aangesloten bij de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid. Wij willen graag nieuwe windmolens in het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid realiseren in lijn met de toekomst visie, die we drie jaar geleden met u besproken hebben.
De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een samenwerking van boeren en burgers uit Haarlemmermeer met hetzelfde doel. Een windpark bouwen in lokaal eigendom, daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en het rendement binnen de polder houden ter versterking van de economische en sociale positie van de regio. We geloven in schone energie voor en door iedereen in Haarlemmermeer.

De boeren hebben zich verenigd in ‘Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer’ en stellen in het project hun gronden ter beschikking. Tevens maakt Windunie deel uit van de Windcoalitie. Zij is gespecialiseerd in het coöperatief ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom.

Wij hebben het beoogde windpark inmiddels Windpark Waterwolf genoemd.
Samen zijn we een sterke partij, die in bijna volledig lokaal eigendom windpark Waterwolf wil ontwikkelen. Wij hebben ons, als Windcoalitie, bij de gemeente gemeld als initiatiefnemer.

Wat is er in 2023 gedaan?
Er gaat veel tijd overheen voordat zo’n groot project concreet wordt. Stapje voor stapje komen we dichterbij. In 2023 is de website www.windparkwaterwolf.nl gelanceerd, met de nodige informatie. Verder hebben we gereageerd op een marktconsultatie dat door de gemeente was georganiseerd, om potentiële initiatiefnemers te peilen.

Een belangrijke activiteit is dat we hebben gesproken met verschillende dorpsraden in Abbenes, Buitenkaag, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Weteringbrug en Burgerveen. Met goede en open gesprekken en waar veel vragen zijn gesteld. Vooral het lokale eigendom spreekt natuurlijk aan. We benadrukken dat we als lokale partij tot een goede afstemming met de omgeving willen komen en gezamenlijk een ontwerp maken, waar de omwonenden zich ook in kunnen vinden. Immers ook een flink deel van de initiatiefnemers woont in het zoekgebied. De meeste dorpsraden zitten er zo in: Jullie moeten zelf in de dorpen de mening van de dorpsgenoten ophalen en we zien het positief als een lokale partij het voortouw neemt. Een aantal dorpsraden verwacht minder tegenstand, omdat het windpark verder van hun dorp weg zal liggen en ook voordelen voor de omgeving oplevert.


Wat is de huidige status?
Wij werken ernaar toe om een vergunning te krijgen. Maar zover is het nog niet! De gemeenteraad wil draagvlak voor het windpark vaststellen. En heeft besloten om eerst spelregels te maken in overleg met de inwoners van de Haarlemmermeer en omgeving. Deze spelregels worden extra randvoorwaarden aan de realisatie van windmolens, naast alle wettelijke randvoorwaarden.

Die extra voorwaarden vinden wij ook van belang. Als er windmolens komen dan is het heel belangrijk dat dit in goed overleg en met de lokale kennis tot stand komt. Op een manier waarbij het resultaat acceptabel is voor de omgeving. Samen met de omgeving!

Lees in de ledenmail die u binnenkort krijgt, welke concrete acties voor dit draagvlak en spelregelproces worden georganiseerd. Schrijf alvast de informatieavond voor Meerwindleden op 11 maart en 16 maart voor de "Dag van de Wind" die door de gemeente Haarlemmermeer wordt georganiseerd in uw agenda. www.windopland.haarlemmermeer.nl

Laat daar als Meerwindlid en windenergievoorstander uw stem horen!

Met een vriendelijke groet, namens uw bestuur,
Lex Mooiweer, voorzitter

↑ Top