De Windcoalitie telt 17 investerende leden die bereid zijn hun grond ter beschikking te stellen. Dat betekent dat al tweederde van het zoekgebied achter ons initiatief staat. En nieuwe leden blijven zich bij ons aansluiten. Samen met Meerwind en Windunie zetten wij in op de bouw van een windpark met maar liefst 90% lokaal eigendom. Daarmee kunnen we in onze eigen energiebehoefte voorzien én de opbrengsten zoveel mogelijk voor de omgeving behouden”, aldus Jasper Roubos, voorzitter van Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer.

Procesvoorstel gemeente Haarlemmermeer
Een week eerder kwam de gemeente met informatie over de stand van zaken met betrekking tot het windzoekgebied Spoordriehoek, waaronder de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar de mogelijkheden om in dit zoekgebied een windpark te realiseren en de aankondiging van een marktconsultatie.

Het doel van de marktconsultatie is om informatie te krijgen voor het vormgeven van het vervolgtraject. Dit bestaat in ieder geval uit het ruimtelijk mogelijk maken van het windpark en mogelijk ook uit het beschikbaar stellen van gemeentelijke en/of provinciale gronden. Daarvoor wil de gemeente de interesse, ideeën en aandachtspunten die marktpartijen hiervoor hebben, inventariseren.

Concept-participatieplan als basis voor gesprek bewoners
Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een windpark. De Windcoalitie bestaat uit de Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer met bijna 1.000 leden, de Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer en de landelijke, coöperatieve ontwikkelaar Windunie.

Meerwind exploiteert al meer dan 30 jaar windmolens in het gebied, tot volle tevredenheid. “De nieuwe windmolens worden van ons allemaal. Samen de lusten en de lasten, daar staan we voor”, licht voorzitter Lex Mooiweer toe. Daarbij mikt de Windcoalitie op collectieve winst, bijvoorbeeld in de vorm van een omgevingsfonds. En op individuele winst, voor iedereen die kan en wil investeren. De Windcoalitie heeft hiervoor een concept-participatieplan ontwikkeld dat voldoet aan de kaders van de gemeente en de basis vormt voor het gesprek met de omgeving. Er staat nog niks definitief vast.

Steef van Baalen van Windunie: “Windunie voorziet Nederland al meer dan 20 jaar van duurzame energie. We zijn betrokken bij de helft van de windprojecten op land. Inwonerparticipatie zit in onze genen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de enige manier is om de energietransitie te laten slagen. De Windcoalitie nodigt iedereen in de gemeente Haarlemmermeer uit om mee te doen”.

Windpark Waterwolf
De Windcoalitie heeft ook al een naam bedacht voor het beoogde windpark: Windpark Waterwolf. De Waterwolf is de bijnaam die de Haarlemmermeer in de 16e eeuw kreeg. Als min of meer formele naam was toen ‘Het Grote Haarlemmermeer’ al in zwang, maar de term Waterwolf dekte de lading beter. Door de vrije ligging kon het er flink tekeer gaan en er werden met steeds grotere regelmaat stukken land weggeslagen. Op het land dat we hebben herwonnen op de Waterwolf wil de Windcoalitie diezelfde ‘woeste winden’ oogsten als schone energie.

Daarbij hoort ook een eigen website: www.windparkwaterwolf.nl. Hier kunnen mensen alvast wat informatie vinden over de ideeën.

Wat vooraf ging
In juni 2021 besloot de gemeenteraad de Spoordriehoek als zoekgebied voor windenergie aan te wijzen in de RES 1.0. Dit betekent dat in dat gebied de mogelijkheden van windenergie verder onderzocht worden. Het college stelde hiervoor regels op. Eén van de voorwaarden is, dat inwoners kunnen meedoen en delen in de winst. De Windcoalitie wil samen met inwoners en omwonenden van het zoekgebied, maar ook met andere inwoners van Haarlemmermeer, onderzoeken hoe ze dat kunnen aanpakken.

Over de partners
Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer bestaat ruim 30 jaar en telt ruim 1.000 leden. Meerwind exploiteert momenteel drie windmolens in de gemeente. De boeren, grondeigenaren en pachters in het gebied hebben zich verenigd onder de naam Vereniging Windpark Agri-Haarlemmermeer. Windunie is een landelijke, coöperatieve ontwikkelaar en realiseert nieuwe wind- en zonneparken met grondeigenaren en energiecoöperaties. Hun doel is de energietransitie te versnellen door mee te investeren in nieuwe energiesystemen in lokaal eigendom.

Lees ook het bericht: Partners Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid tekenen samenwerkingsovereenkomst

 

↑ Top