Wind in de Rug 2017

Vijf gelukkigen zijn in 2017 uitgekozen door Meerwind om de beschikbare 10.000 euro uit onze winst te verdelen.
Vrijdag 29 september ontvingen deze vijf prijswinnaars van de sponsoractie “Wind in de Rug” de cheques voor hun duurzame initiatief uit handen van voorzitter Bert van Noord, in de schaduw van onze windmolen “De Pionier” in Weteringbrug.
Dit initiatief is nu voor de tweede keer georganiseerd door Meerwind, om zo een deel van de opbrengst van onze windturbines te laten terugvloeien in de regio. Om 15:30 u nam voorzitter Bert van Noord het woord en sprak elke prijswinnaar toe. Naast felicitaties vertelde Bert van elk initiatief even kort de kern.
De mix van deze 5 initiatieven weerspiegelt zeer goed waar onze vereniging voor staat: regionale duurzaamheid, waarbij ideeën van onderaf gesteund dienen te worden.
Dit jaar zijn de prijswinnaars van de vijf winnende initiatieven van 2017:


Mobiel Repaircafé (Haarlemmermeer): 1.000 euro voor het opzetten van een mobiel repaircafé die langs buurtschappen, instellingen, zorgcentra, bejaardenhuizen etc. kan gaan. Het succes van de huidige repaircafés in Hoofddorp en Nieuw-Vennep heeft de organisatie tot de wens gebracht een mobiele versie van het café te introduceren. Men wil een soort ‘reis-set’ met gereedschap en ‘eerste hulp bij reparatie’-materiaal aanschaffen. Met dit initiatief kunnen veel meer mensen bereikt worden op allerlei locaties. Een prima initiatief dat helemaal past in de steeds verder ontwikkelende circulariteit van de samenleving.


Kaj Munck College (Hoofddorp): 2.500 euro voor het meedoen dit schooljaar met de Young Solar Challenge: een zonnepaneel-bootrace in lijn met andere ‘solar challenges’, bekend van de zonneautoraces in Australië. De vorm van de boot voor deze challenge is gegeven. Verder bouwen en bedenken de examenleerlingen alles zelf. Van het in elkaar zetten van het frame tot het bedenken van hoe ze de zonnestroom willen gebruiken. Duurzaamheid en energie besparen zijn de sleutelwoorden hierbij. Volgend jaar bouwt de nieuwe lichting leerlingen hieraan verder en voert verbeteringen door en test die bij de Young Solar Challenge.

Repaircafé Kai-Munck

Tegenstroom in samenwerking met ‘De Ark’: realisatie Energiebank Haarlemmermeer: 4.500 euro voor het opzetten van een Energiebank met als doel het bestrijden van armoede en het leveren van een bijdrage aan het klimaat door energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. Huishoudens in de Haarlemmermeer op een bestaansminimum krijgen hulp van energiecoaches die een energiescan doen, mensen tips geven voor energiebesparende maatregelen in huis en gratis bespaarpakketten aanbieden; bijv. Led-lampen en radiatorfolie. Op deze manier zullen mensen structureel lagere energielasten hebben. Energiebesparing d.m.v. bewustwording en gedragsverandering.


Scouting Lady Baden Powell (Badhoevedorp): 1.500 euro als bijdrage voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak dat binnenkort gerenoveerd gaat worden. Dit bedrag dekt helaas niet de begrote kosten hiervoor. Echter zonnepanelen lenen zich prima voor een gefaseerde aanleg, mits je hierbij een juiste omvormer kiest. Dan kun je in een later stadium ook extra panelen erop aansluiten. Een mooie toegevoegde waarde van deze aanvraag was dat dit gebouw ook wekelijks wordt gebruikt als uitgiftepunt voor de Voedselbank Haarlemmermeer en dat het ook dient als buurtgebouw voor allerlei bijeenkomsten en feestjes.

Energiebank Scouting Lady Baden-Powell

Voedselpark Gnephoek (Alphen aan den Rijn): 600 euro voor de aanschaf van 1 zonnepaneel met accu. Deze moestuin tuiniert op basis van permacultuur, bestaat al vele jaren en kent een grote groep vrijwilligers. Ze zijn zeer actief op buurt- en stadsniveau; ze geven workshops over deze verantwoorde teelt. Tevens geven ze lessen aan basisscholen, om ook op deze manier hun kennis te delen met de volgende generatie. Met de elektriciteit van dit zonnepaneel kunnen ze ook in de donkere maanden hun workshops voortzetten.

Voedselpark Gnephoek

Met een toast op de winnaars werd het officiële gedeelte van de bijeenkomst beëindigd. Daarna was er volop gelegenheid na te praten met de winnaars, de pers en de mensen van Meerwind. Uiteraard heeft iedereen ook een kijkje kunnen nemen in de imposante machinekamer van De Pionier.

De winnaars gaan nu aan de slag met het realiseren van hun plannen. Zij hebben toegezegd Meerwind te informeren wanneer de realisatie een feit is, zodat we kunnen komen kijken naar het resultaat. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

alle winnaars bij elkaar


Selectie
In totaliteit hebben we dit jaar maar liefst 21 inzendingen gekregen voor “Wind in de Rug”.
De PR-commissie, welke alle inzendingen beoordeeld heeft, was verrast over dit aantal en de gedegen inhoud van de plannen. ‘Charmant’ was wel het sleutelwoord bij de meeste inzendingen.
De selectie was lastig, met zoveel mooie initiatieven, maar keuzes moeten helaas gemaakt worden.
De vijf winnende plannen geven goed weer waar wij als vereniging voor staan: het lokaal stimuleren van de duurzame gedachte, van onderaf. Op buurt- en streekniveau kleinschalige initiatieven een kans geven zich te bewijzen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

↑ Top