Wij waren uitermate verguld dat een dag na de internationaal breed uitgemeten 'klimaatzaak', Urgenda-directrice Marjan Minnesma op onze openbare info-avond een pakkende lezing gaf.

Lees meer...

 

Met de mooi schijnende zon en het windpark nu ook aangevuld met de molens van Vandebron, (sinds maart 2015), was dit natuurlijk hét moment om een mooie overzichtsfoto te maken.

Lees meer...

 

Meerwind en Coöperatieve vereniging De Windvogel gaan samen de windcoöperatie Zuidenwind helpen bij de bouw van een 2,5 MW windturbine in Neer.

Lees meer...

 

Zondag 29 juni 2014 doet Meerwind nu al voor de derde keer mee met het Groene Loper Festival.

Lees meer...

 

Op onze eerste open winddag hebben wij ruim 80 geiïnteresseerden ontvangen bij de Pionier!

Lees meer...

 

Meerwind wil meer als vereniging.

Lees meer...

 

De Pionier open tijdens Open Winddag 2014.

Lees meer...

 

Meerwind en Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) sloten maandag 31 maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer...