Partners


GreenChoice is één van de groenste energieleveranciers in Nederland. Zij neemt alle duurzaam opgewekte stroom van onze windturbines af en geeft een korting op de eerste Megawatt die leden van Meerwind afnemen als zij klant zijn van GreenChoice.

Het Centrum Voor Duurzaamheid in de Haarlemmermeer (NMCX) en Meerwind werken nauw samen waar het gaat om voorlichting en projecten op het gebied van duurzame energie. Met name projecten waarbij jeugd op scholen iets met windenergie of andere duurzame energieopwekking doen ondersteunen wij met geld en in natura. Dat kunnen zijn lessen verzorgd door een specialist of een bezoek aan onze windturbines. Het NMCX heeft als doelstelling 'Advies en educatie over energie, afval, water en natuur'.

REScoopNL is de koepelorganisatie van alle windcoöperaties in Nederland. Ze is in 2014 opgericht en heeft tot doel onderling kennis uit te wisselen en elkaar te helpen op terrein van kennis, kunde en financiën. Meerwind participeert daarin actief. 'Meerwind bouwt samen met De Windvogel' voor en met de jonge windcoöperatie Zuidenwind een nieuwe windturbine van 2,35 MW in Neer, Limburg. Samenwerken loont!

↑ Top