Door het grote succes in 2016 organiseert Meerwind dit jaar voor de tweede keer het sponsorproject: Wind in de Rug

Meerwind is een windenergievereniging zonder winstoogmerk, die geheel gerund wordt door vrijwilligers.

Zij zet een deel van de opbrengst van de huidige drie windturbines in voor diverse sociale doelen, die een duidelijke relatie hebben met duurzame energie en sociale cohesie.

Al geruime tijd besteedt Meerwind 5% van haar nettowinst aan een energieproject in een ontwikkelingsland, via de Commissie DEOM.

Daarnaast schenkt Meerwind ieder jaar circa 1.000 euro aan het dorp Weteringbrug; een lokale gemeenschap die zich dicht bij onze grootste turbines bevindt. Vanwege het succes van het sponsorproject in 2016 organiseren wij nu voor de tweede keer het sponsorproject “Wind in de Rug”! Meerwind wil hiermee een deel van de opbrengst van haar windturbines laten terugvloeien in de regio en zoekt naar initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid en sociale cohesie die wel een zetje in de rug kunnen gebruiken.

Voorzitter Bert van Noord staat klaar met de cheques om uit te delen!

 

Net als in 2016 stellen wij ook dit jaar 10.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die ons gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet gerealiseerd kunnen worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit om meerdere kleinere projecten te steunen, juist omdat deze door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Er zijn een aantal criteria waaraan projecten en ideeën dienen te voldoen, deze kunt u hier downloaden (.pdf).

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden (.doc).
Op dit formulier kunt u uw complete project of idee aandragen, inclusief eventuele bijlagen.

De sluitingsdatum voor projectvoorstellen is 20 augustus 2017.
Hierna zal de PR-commissie zich buigen over alle ingediende voorstellen, en in nauw overleg met het bestuur de gelukkige prijswinnaars selecteren.
Uiteraard zullen wij op onze website uitgebreid verslag doen van de winnende inzendingen.

Wilt u weten welke gelukkige prijswinnaars er in 2016 waren?
Klik hier voor de prijsuitreiking!

 

↑ Top