Weet u het nog? In januari 2015 schreven we een extra ALV uit om u te vragen om Coöperatie Zuidenwind te ondersteunen, zowel met mensen in het bestuur als financieel, want in Neer was men ten einde raad. Er was een plek en een bouwvergunning maar hoe men verder moest...Samen met de Windvogel is Meerwind (Gerard Jansen werd ook daar penningmeester) toen te hulp geschoten en in de ALV besloot u ook financieel mee te doen. Zo kon de Coöperwiek worden gebouwd en in oktober 2015 werd deze in gebruik gesteld.

Nu staat Zuidenwind er bijzonder florissant voor!
De start van de bouw van twee nieuwe windturbines is op 14 september j.l groots gevierd. Ook in andere Limburgse windparken doet Zuidenwind nu mee. Lees hun laatste nieuwsbrief:  

↑ Top