De indieners van de initiatieven hebben het de PR commissie dit jaar wederom lastig gemaakt. Op onze oproep kwamen dit jaar 12 inzendingen binnen. De onderwerpen waren zeer divers, origineel, verrassend, creatief, maar overal zagen we duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid terug in de aanvragen. We hebben bij alle inzendingen ook gekeken naar de compleetheid en duidelijkheid van de aanvraag.
Wie zijn de winnaars van Wind in de Rug 2018 geworden?
 
•    Stichting Ontdekplek voor Jonge Onderzoekers (Haarlem): 600 euro voor het samenstellen van ‘energiesets’ (soort werkpakketten) waar jongeren in de basisschoolleeftijd bij de ontdekplek mee aan de slag kunnen. De stichting heeft tot doel jongeren in contact te brengen met techniek en wil meer focus gaan leggen op energie. Deze stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers.

•    Speeltuin- en buurtvereniging Badhoevedorp: 800 euro voor het vervangen van beveiligingsverlichting rond het complex door energiezuinige LED-armaturen. Goede verlichting is in het kader van vandalisme (helaas) een noodzaak rond dit soort complexen. De huidige verlichting is aan vervanging toe, en de vereniging (opgericht in 1953!) wil overstappen naar energiezuinige, maar prijzige, LED-armaturen.

•    Basisschool St. Franciscusschool (Haarlemmerliede): 2.500 euro als bijdrage in het groene schoolplein dat men wil realiseren. ‘Het groene schoolplein' is een terugkerend thema in de fondsaanvragen. De combinatie jeugd + groen + onderwijs is er één die wij uiteraard een warm hart toedragen. Dit plan van de St. Franciscusschool sprong er voor ons uit door de relatief bescheiden opzet en het feit dat van de benodigde 18.000 euro ruim 6.000 al door de school en ouders zelf bijeen was gebracht. Een mooi en realistisch plan van deze basisschool met 83 leerlingen.

•    Stichting M.E.E.R.Groen (Hoofddorp): 6.000 euro voor… voor algemene bijstand en de nodige ‘Wind in de Rug’. Stichting MEERGroen draait om 'burgerparticipatie in ecologisch beheer’ aldus hun website. Tientallen kleine natuur- en groengebieden in en rond de Haarlemmermeer worden door hen onderhouden en in stand gehouden, dit alles in nauw overleg met de betreffende gemeentes. Een omvang waar je een grote commerciele organisatie achter zou verwachten, maar toch echt volledig draaiend op honderden vrijwilligers. Door deze enorme diversiteit aan ‘groenplekken’, (moestuinen, natuurspeelplaatsen, ecologisch beheer, rotsentuin voor ringslangen en amfibieën, (midden in Hoofddorp!), orchideenweides, fruitbomenparkjes, etc. …), wordt de ecologische diversiteit door MEERGroen lokaal maar ook regionaal zeer breed in stand gehouden.

Inmiddels hebben de winnaars een bericht gehad dat hun aanvraag gehonoreerd is.
De officiële overhandiging vindt 10 oktober 2018, plaats bij De Pionier, een van onze windturbines.

Geinteresseerd in de winnaars van de afgelopen jaren?
Op onze website vindt u de verslagen van 2016 en 2017 !

↑ Top