Onze Technisch Beheer Commissie dient op gezette tijden te oefenen in het beklimmen van onze windturbines.
Hoewel wij een onderhoudscontract op de Pionier en Polderjongen hebben bij de fabrikant Enercon, dienen de leden van de Technisch Beheer Commissie voor kleinere zaken of juist calamiteiten zeker ook boven in de molens te kunnen komen.
Ieder jaar vindt daarvoor een formele klimdag plaats bij een extern bedrijf in Flevoland, maar onze technische commissie vindt het ook zeer wenselijk om zo nu en dan onze eigen molen te beklimmen.

De commissie bestaat op dit moment (april 2018) uit de volgende leden:
Hans Tacq
Hans van Tol (bestuurslid)
Joop van Klink
Loek Koek
Rob Vis

Zondag 22 april gingen de mannen weer omhoog de Pionier in!Het klimgereedschap is niet misselijk; een gekeurd harnas met zware kwaliteits-hulpmiddelen is de minimum vereiste voor het mogen bestijgen van de molen. Een helm en veiligheidsschoenen zijn ook verplicht.
4 van de 5 technische mannen begonnen aan de klim. Helaas was Joop geblesseerd geraakt tijdens een wintersport-actie, en dus enkel aanwezig met krukken.Het eigenlijke klimmen vindt plaats via een soort van ladderbaan: verticaal omhoog, met een rail in het midden waar aangehaakt dient te worden. De truc is om jezelf daarna in het harnas naar achteren te laten leunen en als het ware aan de rail te gaan hangen. Jezelf niet omhoog trekken met de armen, maar alles vanuit je benen te doen.
De as van de wieken bevindt zich op 57 meter boven de grond. Verticaal omhoog via dunne treden is dat een flinke opgave!
Op twee hoogtes bevindt zich een tussenplateau met een luik, waar even gerust kan worden.
Het was een warme dag, en zo in een stalen buis kan men zich voorstellen dat hier flink hoge temperaturen op kunnen treden.


Uiteindelijk boven gekomen wordt het zweten goed beloond!
In de machinekamer bevinden zich twee luiken: 1 naar boven, en 1 naar beneden.
Het luik naar beneden dient voor spoed-evacuaties. Indien zich een calamiteit voordoet waarbij een aanwezig persoon echt met spoed te molen uit moet, dan kan deze via een lier-systeem in één keer buiten de molen naar beneden abseilen. Dat abseilen hebben we deze dag niet geoefend.
Ook wordt dit luik gebruikt voor het ophijsen van eventueel benodigd materiaal en materieel.

Het luik aan de bovenzijde geeft toegang tot een stalen frame waar de diverse weerkundige meetapparatuur op gemonteerd is, (o.m. windkracht en windrichtingmeting).
Dit luik geeft uiteraard ook het mooiste uitzicht vanuit de molen!Bij het beklimmen van de molen dient deze tijdelijk stilgezet te worden. De machinekamer boven mag nooit betreden worden met een draaiende molen.
Trainingen worden dus ook zo kort als mogelijk gehouden, want het stil zetten van de molen kost ook op de zachte zonnige dagen veel kWh’s aan opbrengst.
Dit stilzetten gebeurt o.m. door het draaien van de drie bladen over hun as. Zo komen ze in de meest ongunstige positie te staan voor het opvangen van wind.
Bovenstaande foto laat zien hoe je op zo’n moment daadwerkelijk IN de holle bladen kan kijken.
(met rechts de A4 richting Leiden/Den Haag)
De klimoefening behelst niet meer dan naar boven gaan, en dan weer terug.
Maar uiteindelijk boven gekomen wordt er natuurlijk even flink genoten van enerzijds de imposante techniek in de machinekamer, en anderzijds natuurlijk het fantastische uitzicht over de omgeving.En wat was dat uitzicht fenomenaal op deze zonnige voorjaarsdag!
Bovenstaande foto geeft onze buurmolen weer, in een omgeving met landbouwgewassen, geploegd land en bollenvelden.
Hoe Haarlemmermeers kun je het hebben!
Gezien de lijnopstelling van deze zes windturbines is vanuit onze molen dus maar 1 buurmolen te zien, maar de overige vier staan er keurig netjes achter.

Deze laatste foto maakt echter ook weer eens duidelijk hoe ideaal deze molens staan; zowel qua inpassing in het landschap, als qua afstand tot bewoning.
Een lijnopstelling langs de A4 die makkelijk met meerdere molens aangevuld zou kunnen worden.
De onbegrijpelijke en conservatieve opstelling van het huidige Provinciaal bestuur in Noord-Holland maakt echter dat wij deze logische lijn niet door kunnen zetten op dit moment.
Wij blijven hoop houden op een bestuur dat een iets realistischer en heldere visie op de toekomst van onze planeet heeft.

↑ Top