Leningreglement

U zult begrijpen dat onze windmolens, zonder enige subsidie op de bouw ervan, een forse investering vergen om te realiseren.

De middelen hiervoor lenen wij uiteraard het liefst van onze leden.
Hoe oprecht duurzaam onze bancaire kredietverlener ook is, uiteindelijk betalen we de rente op onze leningen liever aan onze leden dan aan de bank.
En voor onze leden doen we er het liefst nog een schepje bovenop!

Ook onze participatie in windparken van collega-verenigingen vergt extra financiële armslag.

Meerwind heeft een leningreglement volgens welke de leden een lening met de vereniging kunnen aangaan. Het leningreglement is door de leden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 8 september 2010.
Het leningreglement heeft een permanent karakter, dat wil zeggen dat u op ieder moment d.m.v. een lening geld kunt inleggen in de vereniging.
Het door uw ingelegde geld wordt hiermee rechtstreeks aangewend voor de productie van duurzame energie.
Los van de aantrekkelijke rente op uw lening, verschaft een financiële deelname u natuurlijk ook een extra gevoel van betrokkenheid bij onze doelstellingen.
"Kijk, die molen is ook een stukje van mij!"

Indien u na het lezen van het leningreglement nog vragen heeft over het verstrekken van een lening aan Meerwind, dan kunt u deze stellen in ons informatieformulier, of onze penningmeester hier rechtstreeks voor benaderen.

 

↑ Top