Wind in de Rug 2018

Door het grote succes in 2016 en 2017 organiseert Meerwind dit jaar voor de derde keer het sponsorproject Wind in de Rug.

Als windenergievereniging zonder winstoogmerk, alsmede geheel gerund door vrijwilligers, laten wij ieder jaar een flink deel van onze winst terugvloeien naar de regio.
Naast de al vele jaren lopende sponsorprojecten in ontwikkelingslanden (Commissie DEOM), maken wij sinds 2016 ook ieder jaar 10.000 euro vrij voor regionale initiatieven die een zetje in de rug kunnen gebruiken.

Sinds de bouw in 2013 van onze twee nieuwste turbines Polderjongen en Pionier is onze stroomproductie vertienvoudigd, maar daarmee ook onze winst.
Deze doneren wij weer terug in de regio aan duurzame en sociale doelen.
Doelen die een duidelijke relatie hebben met duurzame energie of juist sociale cohesie nastreven.
Naast zorg voor een schone stroomopwekking is oprechte maatschappelijke betrokkenheid immers de kiem van onze vereniging geweest in 1989.

Ook dit jaar zoeken wij weer naar mooie regionale projecten en ideeën die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

 

Voorzitter Bert van Noord staat klaar met de cheques om uit te delen!

 

 

gehonoreerde projecten

 

 

 


 

 

 

Wij stellen wederom 10.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die ons gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet gerealiseerd kunnen worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit meerdere kleinere projecten te steunen, juist omdat deze door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Er zijn een aantal criteria waaraan projecten en ideeën dienen te voldoen, deze kunt u hier downloaden (.pdf bestand).

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden (.doc bestand).
Via dit formulier kunt u uw complete project of idee aandragen, inclusief eventuele bijlagen.

De sluitingsdatum voor projectvoorstellen is zondag 26 augustus 2018.
Hierna zal de PR-commissie zich buigen over alle ingediende voorstellen, en in nauw overleg met het bestuur de gelukkige prijswinnaars selecteren.

De knoppen bovenaan tonen de gelukkige winnaars van 2016 en 2017.
Een diversiteit aan projecten en ideeën waarbij onze donatie echt het verschil heeft gemaakt!

 

 

↑ Top