Een duwtje in de rug met Wind in de Rug !

Door het grote succes in de afgelopen drie jaren organiseert Meerwind in 2019 voor de vierde keer het sponsorproject Wind in de Rug.

Als windenergievereniging zonder winstoogmerk, alsmede geheel gerund door vrijwilligers, laten wij ieder jaar een flink deel van onze winst terugvloeien naar de regio.
Naast de al vele jaren lopende sponsorprojecten in ontwikkelingslanden (Commissie DEOM), maken wij sinds 2016 ieder jaar 10.000 euro vrij voor regionale projecten en initiatieven die een zetje in de rug kunnen gebruiken.

In het sponsorproject Wind in de Rug steunen wij duurzame en sociale projecten in de regio Haarlemmermeer, met name die initiatieven die naar ons idee een duidelijke relatie hebben met duurzame energie of die juist sociale cohesie nastreven. Naast zorg voor een schone stroomopwekking is oprechte maatschappelijke betrokkenheid immers in 1989 de kiem van onze vereniging geweest.

Elk jaar zoeken wij weer naar mooie regionale projecten en ideeën die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Bert van Noord (voorzitter t/m september 2018) bij de prijsuitreiking

 

 

gehonoreerde projecten

 

 

 

 


 

 

Wij stellen elk jaar 10.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die ons gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet gerealiseerd kunnen worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit om meerdere kleinere projecten te steunen, juist omdat deze door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Er zijn een aantal criteria waaraan projecten en ideeën dienen te voldoen, deze kunt u hier downloaden (.pdf bestand).

De sluitingsdatum voor projectvoorstellen in 2019 (1 oktober) is thans gepasseerd. De Wind-in-de-Rug commissie buigt zich over alle ingediende voorstellen, om daarna in nauw overleg met het bestuur de gelukkige prijswinnaars te selecteren.

De knoppen bovenaan tonen de gelukkige winnaars van 2016, 2017 en 2018
Een diversiteit aan projecten en ideeën waarbij onze donatie echt het verschil heeft gemaakt!

 

 

↑ Top